Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH “ NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU”

 


Đây là một chương trình do Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tài trợ cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh thực hiện, giới thiệu những giá trị xuyên quốc gia, xuyên thời đại của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Chương trình thực hiện 1 số/ tháng,  thời lượng 5 phút, phát sóng  21h10 ph Chủ nhật cuối tháng và phát lại 03 lần trong tuần trên sóng Truyền hình Hà Tĩnh.

Thời gian thực hiện từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 tương ứng với 12 số.

          Để chương trình ngày càng hoàn thiện, rất mong muốn bạn yêu Nguyễn Du và Truyện Kiều gần xa góp ý, cung cấp kịch bản cho chương trình.

         Rất mong các nhà tài trợ ủng hộ quỹ để đầu tư cho chương trình này theo địa chỉ:

Tên tài khoản: Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Số tài khoản 0201000713119

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh

Nội dung ghi: Hỗ trợ chương trình truyền hình “ Nguyễn Du và Truyện Kiều”